Cloud transformation

Skorzystaj z naszego wsparcia i przenieś płynnie swoją infrastrukturę do chmury.

intoTheCloud.png

Świadczymy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu

Analiza

To etap, podczas którego przeprowadzamy niezbędną analizę techniczną i prawną, po czym sporządzamy raport otwarcia i plan migracji danych, kierując się potrzebami Twojej firmy.

Migracja

Konfigurujemy odpowiednie zasoby w chmurze obliczeniowej, instalujemy potrzebne komponenty systemowe, przeprowadzamy refaktoring i migrujemy dane.

Utrzymanie

Optymalizujemy działanie zasobów, dobieramy odpowiednie aplikacje wspomagające i monitorujemy wydajność chmury i koszty jej utrzymania.

W zakres naszych usług wchodzi

Analiza i konsulting

Etapem poprzedzającym migrację do chmury jest szczegółowa analiza istniejącej infrastruktury oraz potrzeb firmy związanych z transformacją. Istotną częścią przygotowań jest wskazanie potencjalnych ryzyk, które mogą wystąpić podczas migracji architektury i aplikacji. Ostatnim, lecz równie ważnym, elementem przygotowań jest analiza aspektów prawnych związanych z migracją danych i systemów.

Opracowanie planu migracji

W drugim etapie przygotowujemy raport otwarcia i szczegółowy plan migracji zawierający listę uporządkowanych pod względem ważności elementów, które będą przenoszone do chmury zgodnie z przyjętym harmonogramem. Opracowujemy również rekomendacje w zakresie poprawy wydajności i redukcji długu technologicznego. W stałym procesie stosujemy technikę Canary release, która obniża ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków.

Migracja do chmury

To nie tylko przeniesienie Twojej infrastruktury i aplikacji do chmury, to również unowocześnienie zasobów technologicznych, refaktoring poszczególnych elementów infrastruktury w celu optymalizacji kosztów utrzymania, zastąpienie wybranych elementów gotowymi rozwiązaniami, takimi jak:

  • Cloud Storage,
  • Cloud Pub/Sub,
  • Cloud Load Balancing.

Wdrażamy również nowoczesne mechanizmy do monitorowania dostępności zasobów, dzięki czemu masz pełną wiedzę nt. zużycia i kosztów.

Utrzymanie i rozwój

Nasze wsparcie nie kończy się na przeniesieniu zasobów do chmury. Oferujemy również:

  • optymalizację wydajności rozwiązań i ich kosztów w chmurze;
  • przejęcie wybranej aplikacji pod opiekę z gwarancją SLA 24/7;
  • współpracę z Twoim zespołem nad rozwojem biznesowym i technologicznym nowej infrastruktury;
  • przygotowania scenariuszy do testów wydajnościowych, bezpieczeństwa oraz end-to-end, które symulują zachowanie użytkownika korzystającego z oprogramowania w pełnym środowisku aplikacji.

Możesz nam zaufać

Cloud Services jest częścią grupy Blue Media, która dostarcza narzędzia do obsługi transakcji elektronicznych i wsparcia sprzedaży online. Od 1999 roku wdrażamy bezpieczne rozwiązania IT dla branży bankowej i ubezpieczeniowej.

Nasz zespół składa się doświadczonych specjalistów, którzy odpowiadają za tworzenie, utrzymanie i ciągły rozwój oprogramowania. Są wśród nas analitycy, architekci, programiści i testerzy. Dzięki kompetentnemu zespołowi możemy zapewnić wysokie SLA z serwisem 24/7 i dawać gwarancję na wyprodukowane oprogramowanie.

Dostarczamy nowoczesne rozwiązania oparte na koncepcji mikrousług, ze szczególnym uwzględnieniem skalowalności i stabilności. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne, ale sprawdzone technologie i narzędzia.

Posłuchaj, co o przebiegu cloud transformation mówią nasi eksperci